Typografi

Som en viktig del i vår grafiska profil bidrar typografin, såväl som övriga grafiska element, till att stärka Prodocs varumärke och identitet.

Vi använder två olika typer av typsnitt, beroende på om det ska användas till print eller webb. Till trycksaker, dvs broschyrer, annonser affischer etc ska Open Sans användas. Till dokument i Word och PowerPoint ska Verdana användas. Verdana är en standardfont som finns på alla digitala enheter.

Print

Rubrik:
Open Sans Semi-Bold

Brödtext:
Open Sans Light 300

Bildtext:
Open Sans Light 300 italic

Ladda ned Open Sans

open-sans

Webb

Rubrik:
Open Sans Semi-Bold

Brödtext:
Open Sans Light 300

Bildtext:
Open Sans Light 300 italic

Ladda ned Open Sans

open-sans