Om manualen

Därför en grafisk manual …

Vi vill med denna grafiska manual underlätta kommunikationen med Prodocs olika intressenter, som till exempel kunder, återförsäljare, partners, anställda och media. Genom att konsekvent följa manualen stärker vi vårt eget varumärke, men även de produktvarumärken som vi förvaltar.

All kommunikation reflekterar företagets identitet, oavsett om det är en pressrelease, säljpresentation eller en broschyr. Prodocs affärsidé och kärnvärden ställer höga krav på både innehåll och utformning av allt marknadsmaterial som produceras. Huvudsyftet med manualen är att med enkla grafiska regler lägga grunden för en visuell identitet som ska användas av hela företaget.

Med vänlig hälsning

Staffan Udde, Marknadschef Prodoc

Hur använder jag manualen?

Med den här grafiska manualen får du den verktygslåda som behövs för att kunna förmedla bilden av Prodoc som företag. Genom att använda manualen och dess element på beskrivet sätt, säkerställer du att vår visuella identitet följs. I manualen ges också praktiska råd som hjälper dig att använda de olika ”verktygen”. I och med att manualen är digital, så är det enkelt att ladda ner logotyper, grafiska element och typsnitt. Dessutom hålls den alltid uppdaterad.

Lycka till!