Grafiska element

Med de grafiska elementen förstärker vi associationerna kring Prodocs varumärke, samtidigt som våra olika affärsområden ges möjlighet att differentiera sig under Prodocs ”paraply”. Vi har utgått från ”resan” som metafor. De grafiska elementen har hämta inspiration från framförallt T-banekartor, men också från kretskort. Informationsutbyte sker i en hela tiden pågående resa, som också ofta innebär en inre resa och utveckling för dess mottagare. Vi vill med de grafiska elementen visa att Prodoc i allra högsta grad stödjer, och är en viktig del av denna resa.

De grafiska elementen används som stödjande element fritt inom beskrivna ramar, och ska alltid användas tillsammans med Prodocs logotyp i till exempel trycksaker, broschyrer och på webben. Varje affärsområde har sina egna färger som du hittar i ”Färgpaletten”, och som också återfinns i respektive logotyp. Nedan kan du ladda ner olika exempel på s k ”footers” och andra exempel på hur de kan användas.

 

Grafiska element: Prodoc

Klicka på bilden för att ladda ner grafisk element

Grafiska element: MPS – Managed Print Services

Klicka på bilden för att ladda ner grafisk element

Grafiska element: MVS – Managed Video Services

Klicka på bilden för att ladda ner grafisk element

 

Grafiska element: MDS – Managed Document Service

Klicka på bilden för att ladda ner grafisk element

Grafiska element: MOS – Managed Office Service

Klicka på bilden för att ladda ner grafisk element

Generella element:

Här kan du ladda ner olika element till att använda i marknadsmaterial.

Se exempel på hur elementen kan användas i mallar.