Logotyp

Vår logotyp finns i många olika varianter och former. Här kan du läsa mer om vår logotyp och ladda ner de olika varianterna.

Typografi

Typografi är en viktig del av vår visuella profil. Här hittar du våra guidelines.Grafiska element

Vi har ett antal grafiska element som tillsammans med vår logotyp ytterligare förstärker bilden av Prodoc och skapar igenkänning.

Mallar

Här hittar du mallar som hjälper dig att använda våra grafiska guidelines på rätt sätt. Dessa mallar ska ligga till grund för all kommunikation.

Färgpalett

Här hittar du våra profilfärger, och hur de används. Genom att konsekvent använda Prodocs färger stärker vi Prodocs identitet.

Bildmanér

Valet av bilder är mycket viktigt, och av stor betydelse för hur Prodoc uppfattas. Här kan du ta del av vår bildpolicy.